0488 - 410 444

Quad teambuilding

Een teambuilding met unieke onderdelen! Of het nu gaat om een blindcoaching en een heuse overstreek over brug te bouwen waar een quad over heen moet.. durven uw gasten het aan?

Tijdens de Quad teambuilding wordt er gewerkt met diverse zware materialen zoals palen, tonnen en uiteraard de quads. De uitvoering van de opdrachten zijn ten alle tijden onder begeleiding van een professionele instructeur.

Onderstaand staan de mogelijke onderdelen beschreven. Uiteraard is het per locatie verschillend welke activiteiten er kunnen worden uitgevoerd.

Quad vlot bouwen(indien er water aanwezig is)
Ieder team krijgt de opdracht om een vlot te bouwen van de geleverde materialen die sterk genoeg is om het hele team inclusief 1 quad over het water naar bijvoorbeeld de overkant te varen.

De materialen bestaan uit grote tonnen, balken, spanbanden en touw. Het is de bedoeling om een vlot te bouwen zoals deze is weergegeven of een bouwtekening. De groep gaat taken verdelen, materiaal checken en overleggen hoe het beste dit vlot te bouwen.

Nadat de vlotten klaar zijn wordt deze gecheckt door de instructeur. Hij moet sterk en groot genoeg zijn dat het zeker is dat de deelnemers niet te water raken, geen natte voeten krijgen en natuurlijk dat de quad niet in het water terecht komt.

Wanneer er geen water aanwezig is kan er bijvoorbeeld een oversteek of brug worden gebouwd.

Blind coaching
De bestuurder legt met een quad geblinddoekt een parcours af. Dit op aanwijzingen van teamleden die op enige afstand commando’s geeft. Het parcours dient foutloos te worden afgelegd en er mogen geen poortjes worden gemist. Welk team rijd geen strafpunten?

Klaverblad rijden
Voor de deelnemers is een klaverblad uitgezet die foutloos met de Quad dient te worden afgelegd. Het doel is om van te voren met het team te bepalen hoe het beste het klaverblad zo efficiënt mogelijk te rijden. Het voertuig mag elke kant maar 1 keer inrijden zonder fouten te maken.

Alleen wat doe je als je na 3 bochten de tel kwijt bent … dan moet je over nieuw beginnen.. de gasten dienen elkaar te coachen middels aanwijzingen om het klaverblad zo efficiënt mogelijk af te leggen.

Uiteraard wordt er gekeken naar de beschikbare en bruikbare ruimte op locatie, want veiligheid gaat voor alles.

Deelname is op eigen risico. De deelnemer tekent hiervoor op de dag van het evenement een deelnameverklaring. Wij hanteren een verdeling van 1 quad per 5 deelnemers.

Let op!

  • Deelname is op eigen risico. De deelnemer tekent hiervoor op de dag van het evenement een deelnameverklaring.
  • Vanaf 16 jaar en ouder
  • Bij het uitzetten van de onderdelen dient er minimaal 15 x 15 meter te kunnen worden uitgezet zonder obstakels.